2018-09-15

Ślub Adama Czartoryskiego i Jadwigi Stadnickiej. Nawojowa 1937 2/2

Ślub Adama ks. Czartoryskiego z Jadwigą Stadnicką. Nawojowa, 24 czerwca 1937 r.  
2018-09-15

Planta ok. 1938 r.

Dzieci Adama Remigiusza hr. Grocholskiego – syna Tadeusza, z kuzynką Marią Grocholską – córką Michała. Planta na Podlasiu, majątek Marii Józefy z ks. Czetwertyńskich hr. Grocholskiej […]
2018-09-15

Zaprzysiężenie na prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego 1 czerwca 1926 r.

   Wysoki żołnierz za marszałkiem Piłsudskim – Adam Remigiusz Grocholski – syn Tadeusza.
2018-09-13

Falenty ok. 1938 (2/2)