2018-04-24

Zdjęcia z kolekcji p. Ewy Moes – Hildebrandt, otrzymane dzięki uprzejmości p. Marcina Brzezińskiego

2018-04-19

12 Pułk Ułanów Podolskich

  Zdjęcia Ołtarza Polowego 12 Pułku Ułanów Podolskich   Najcenniejsza pamiątka po sztandarze pułkowym jaką pozostawili po sobie Ułani Podolscy. Ołtarz trafił do Szczecina i jest […]
2018-04-19

Zdjęcia otrzymane od p. Krzysztofa Kownackiego

Otrzymano dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Kownackiego, potomka Maryna – Kajetana Grocholskiego i Wandy Antoniny z Bohdanowiczów Grocholskiej.
2018-04-19

Zdjęcia od p. George Andronikashvili