Eugeniusz Eysymont, wuj Autorki wspomnień.

Eugeniusz Eysymont, wuj Autorki wspomnień.