Jan Nepomucen Grocholski, ojciec Adolfa. Artysta Y. Pitschmann *

Jan Nepomucen Grocholski, ojciec Adolfa. Artysta Y. Pitschmann *

Jan Nepomucen Grocholski, ojciec Adolfa. Artysta Y. Pitschmann *