Pałac Grocholskich w Woronowyci. Rysunek N. Ordy, ok. 1871 r.*

Pałac Grocholskich w Woronowyci. Rysunek N. Ordy, ok. 1871 r.*

Pałac Grocholskich w Woronowyci. Rysunek N. Ordy, ok. 1871 r.*